آموزش استفاده از ابزار Google Trends

آموزش استفاده از ابزار Google Trends

Keyword trend
به کمک این ابزار می توان پی برد که چه کلمات کلیدی در لحظه بیشترین حجم جستجو در لحظه را دارند و هم می توان پی برد که چه کلمات کلیدی مرتبطی را می توان به کار برد تا مناسب موضوع مد نظر ما باشند همچنین با مقایسه کلمات کلیدی مشابه در Google Trends می توان پی برد که چه کلمات کلیدی در روند صعودی و یا نزولی قرار دارند.

Local Relevance
Google trend همچنین مشخص می کند که نتایج جستجو در مناطق مختلف تفاوت است. به این صورت که یک کلمه ی کلیدی در یک منطقه ممکن است نتیجه ی متفاوت تری نسبت به منطقه ی دیگر را برای شما فراهم نماید.

Trending Topics
در google trend می توانید سایت ها را در نمودار های جداگانه به صورت real-time با مشاهده ی تاریخ و ساعت پیگیری نمایید.

Comparison of Topics
زمانی که شما درباره ی موضوعی  اطمینان  ندارید که کدام یک از آن هارا به عنوان کلمات کلیدی و یا عنوان صفحه ی مورد نیاز استفاده نمایید این قابلیت برای شما وجود دارد که بتوانید هر دوی آنها را وارد نمایید و اقدام به مقایسه ی موارد بفرمایید و نمودار های آنها را با رنگ نمودار های مختلف مشاهده و باهم مقایسه نمایید.

Brand Monitoring
می توانید از google trend جهت مانیتورینگ اینکه چه طور برند شما در یک بازه ی زمانی در بازار رقبا ی شما پیش رفته اند و می توانید نمودار و گراف ها ی آن را نیز مشاهده بفرمایید.

Data Google trends
در این بخش این اختیار به شما داده خواهد شد که به مقایسه ی کلماتی بپردازید که احتمال می دهید که ممکن است که کاربران آنها را جستجو کنند و با بررسی گراف ها  ونمایش بالاترین نقطه ی برروی گراف  می توانید متوجه شوید که بیشترین مقدار را کدام مورد به خود اختصاص داده است .

مطالب مشابه